EDUKACJA

BUDŻET OŚWIATOWY

Pokrycie bieżących wydatków oświatowych 

subwencją oświatową:

59,11%

-0,69 pp.

do roku 2021

17 858

Bieżące wydatki oświatowe

 na ucznia

10 555

Subwencja oświatowa
na ucznia

7 302

Dopłata ze środków własnych

na 1 ucznia

Budżet oświatowy Gminy Celestynów w 2022 r.

Łączne wydatki poniesione na oświatę 

i wychowanie w 2022 r.

20 966 582

+5,51%

do roku 2021

CZYTAJ DALEJ:

System oświatowy Gminy

Dotacje dla placówek prowadzonych przez inny organ niż JST

Egzamin ósmoklasisty i sukcesy uczniów