DEMOGRAFIA

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na koniec 2022 r.

11 433

-0,20%

do roku 2021

394

Zameldowania na 

pobyt stały

422

Wymeldowania 

pobytu stałego

109

Liczba 

urodzeń

141

Liczba 

zgonów

W 2022 r. liczba mieszkańców Gminy Celestynów spadła o 0,20% w stosunku do roku poprzedniego. Liczba zgonów wzrosła o 4 w stosunku do roku poprzedniego i  jest większa od liczby urodzeń, które spadły o 4 od 2021 r.. Przyrost naturalny wyniósł -2,8 w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców. Liczba zameldowań na pobyt stały jest nieznacznie niższa od liczby wymeldowań z pobytu stałego.

Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat

Witamy nowo narodzonych mieszkańców Gminy Celestynów

W 2022 roku, jubileuszowym, z inicjatywy Wójta zapoczątkowana została tradycja wręczania samorządowych pakietów upominkowych nowo narodzonym mieszkańcom. W ramach pakietu rodzice dziecka otrzymują list gratulacyjny oraz pakiet upominkowy dla nowonarodzonych mieszkańców, w skład którego wchodzą: zestaw do nauki języka angielskiego „Dwujęzyczne Dzieci", gminna maskotka oraz dziecięce body. Serdecznie gratulujemy i cieszymy się razem z Państwem z narodzin Waszego dziecka, a zarazem nowego mieszkańca Gminy Celestynów.

Plakat "Witamy nowo narodzonych mieszkańców Gminy Celestynów".
Zdjęcie przedstawia maskotkę, klocki i body niemowlęce.
Zdjęcie młodych rodziców z niemowlakiem oraz z Wójtem Celestynowa i innymi osobami.