DOTACJE DLA placówek prowadzonych przez inny organ niż jst

Wartość DOTACJI DLA Placówek NIEPUBLICZNYCH i publicznych prowadzonych przez inny organ niż jst
W 2022 r.

 961 810


 415 575

Wartość dotacji przekazanych jednostce publicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podbiel z terenu Gminy Celestynów w 2022 r.

 349 145

Wartość dotacji przekazanych niepublicznym przedszkolom z terenu Gminy Celestynów w 2022 r.

 185 041

Wartość dotacji przekazanych niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin w 2022 r.

Wykaz dotacji udzielonych w 2022 r.