EGZAMIN ÓSMOKLASISTY i sukcesy uczniów

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W 2022 R.

Egzamin ósmoklasisty na koniec roku szkolnego 2021/2022 został przeprowadzony w dniach od 24 do 26 maja 2022 r. Obowiązującą formą egzaminu jest forma pisemna, a każdy ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:


66 %

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego uczniów klas VIII w roku szkolnym 2021/20212


64 %

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki uczniów klas VIII w roku szkolnym 2021/2022


 66%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego uczniów klas VIII w roku szkolnym 2021/2022


Egzamin ósmoklasisty w 2022 r.

W 2022 r. średnie wyniki gminnych szkół podstawowych z egzaminów ze wszystkich przedmiotów były niższe o 5% od średnich wyników uzyskanych w skali powiatu, niższe o 1% od średnich wyników uzyskanych w skali województwa oraz wyższe o 4% od średniej krajowej.

Biorąc pod uwagę wyniki egzaminów na 9 gmin powiatu otwockiego Gmina Celestynów zajmuje:

W Gminie Celestynów najlepszy wynik z egzaminu z języka polskiego i języka angielskiego osiągnęła Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie, z matematyki -  Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie. Najniższe wyniki ze wszystkich trzech przedmiotów występują w Szkole Podstawowej w Regucie.

osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2021/2022

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie

Wybrane osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2021/2022

Uczniowie nie tylko uczestniczą w zajęciach szkolnych, ale również rozwijają swoje pasje i zainteresowania i osiągają sukcesy w różnych olimpiadach, konkursach, festiwalach, przeglądach artystycznych. Najwyższym osiągnięciem jest zdobycie przez uczennicę Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” tytułu laureata w olimpiadzie matematycznej organizowanej przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie

Wybrane osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2021/2022

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi

Wybrane osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2021/2022

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie

Wybrane osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2021/2022

Szkoła Podstawowa w Regucie

Wybrane osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2021/2022

Przedszkole Samorządowe w Celestynowie

Wybrane osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2021/2022