BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2022 r.:

2 018 520

+339,62%

do roku 2021

W roku 2022 Gmina Celestynów przeznaczyła 2.018.519,58 zł na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową. Znaczną część środków gmina przeznaczyła na finansowe wsparcie i refundację działań OSP (633.557,46 zł). Najwięcej środków wydatkowano jednak w ramach pozostałej działalności (1.252.891,28 zł) na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy (1.171.070,91 zł). W ramach wydatkowanych środków 241.733,43 zł przeznaczono na zadania o charakterze inwestycyjnym. Kierunki wydatkowania środków w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2022 r. przedstawiono poniżej.

Bezpieczeństwo w Gminie Celestynów w 2022 r.

inicjatywy w zakresie bezpieczeństwa

bądź widoczny na rowerze!

W 2022 r. była kontynuowana akcja bezpieczeństwa „Bądź widoczny na rowerze” prowadzona przez gminę.  Cykl spotkań plenerowych z mieszkańcami, podczas których policjanci przekazują zebranym  zasady ruchu drogowego. Każdy z uczestników otrzymuje również akcesoria bezpieczeństwa takie jak odblaski.

„Piłeś? Zostaw rower lub samochód w domu”

W ramach działań na rzecz przeciwdziałania prowadzenia pojazdów przez kierowców będących pod wpływem alkoholu,  została zapoczątkowana gminna kampania edukacyjno-informacyjna Gminy Celestynów pt. „Piłeś? Zostaw rower lub samochód w domu”. W trakcie kampanii prowadzona była edukacja społeczna na temat bezpieczeństwa na drogach (poprzez banery, wydawanie ulotek, plakatów, informacje publikowane w social mediach). Kampania prowadzona była w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Zdjęcie alkotestów.
Plakat "Piłeś? Zostaw rower lub samochód w domu".
Plakat "Europejski Tydzień Mobilności".

Europejski Tydzień Mobilności

Gmina Celestynów uczestniczyła w dniach 16-22 września w Europejskim Tygodniu Mobilności.


W 2022 r. tematem przewodnim kampanii było hasło „Lepsze połączenia”. Przeprowadzono dla mieszkańców happening plenerowy, który zachęcał do jazdy na rowerze. Spotkanie odbyło się  przy jednej z trzech, zamontowanych na terenie gminy,  stacji napraw rowerów. Osoby, które tego dnia przyjechały w wyznaczone miejsce na rowerach otrzymały promocyjne akcesoria rowerowe oraz akcesoria bezpieczeństwa.

Zwieńczeniem Tygodnia był Dzień Bez Samochodu,  podczas którego mieszkańcy mogli skorzystać z bezpłatnych przejazdów w autobusach publicznego transportu zbiorowego, którego organizatorem była gmina Celestynów. Jednocześnie na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych prowadzona była kampania informacyjno-edukacyjna zwracająca uwagę na negatywne dla środowiska skutki używania samochodów.

Zdjęcie dzieci z rowerami.
Zdjęcie dzieci przy stoisku z gadżetami.

DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Zdjęcie wozu strażackiego jadącego przez las.

Gmina Celestynów zapewnia gotowość bojową jednostkom OSP realizując wyznaczone zadania wynikające z ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Na terenie gminy występuje 6 jednostek OSP, a w każdej jednostce w 2018 roku zostały powołane Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Poniżej wykaz druhów OSP i członków MDP:

400

Liczba zdarzeń / akcji ratowniczych OSP w 2022 r.

120

Liczba zdarzeń / akcji pożarniczych OSP w 2022 r.

237

Liczba zdarzeń / akcji związanych z miejscowymi zagrożeniami w 2022 r.

Zestawienie ilości wyjazdów w 2022 r. z podziałem na rodzaj zdarzenia oraz jednostkę OSP

Zdjęcie dzieci w białych bluzkach i czerwonych kaskach na głowach ustawionych w szeregu w sali.
Zdjęcie młodzieży w białych bluzkach i czerwonych czapkach.

W dniu 27 grudnia 2022r. w Urzędzie Gminy w Celestynowie odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczo-gaśniczego zakupionego w ramach zadania o powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, przeznaczonego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Celestynowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce. Zadanie obejmowało zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Celestynowie w tym m.in. rozpieracz kolumnowy, wsporniki progowe, pilarkę i rękawice oraz zakupie zestawu 2  kompletnych aparatów ochrony dróg oddechowych, podpór stabilizujących, piły do stali i betonu oraz defibrylatora AED  dla OSP w Dąbrówce. Wartość zakupionego sprzętu to 59 751,00 zł. W  uroczystości wzięli udział poseł Dariusz Olszewski, Wójt Gminy Celestynów Witold Kwiatkowski, Prezes Zarządu Powiatowego OSP Mariusz Zabrocki, druhowie z ww. jednostek OSP oraz przedstawiciele Gminy Celestynów

Zdjęcie sprzętu do nurkowania.
Zdjęcie osób przy stole na którym znajduję się sprzęt do nurkowania.

W dniu 19 grudnia 2022r.. odbyło się przekazanie przez Gminę Celestynów jednostkom OSP sprzętu specjalistycznego. Zakup nowego specjalistycznego sprzętu ratowniczego i środków ochrony osobistej strażaka współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, budżetu Gminy Celestynów i jednostek OSP.  W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciel Zarządu Województwa Mazowieckiego Pan Dariusz Grajda, Wójt Gminy Celestynów Pan Witold Kwiatkowski wraz z Przedstawicielami Gminy oraz reprezentanci Ochotniczych Straży Pożarnych. Wartość zakupionego sprzętu to 48 756,70 zł. Podczas przekazania nowe wyposażenie otrzymały jednostki: 

Zdjęcie osób przy stole na który znajduję się sprzęt strażacki.
Zdjęcie strażaków w mundurach strażackich trzymających sztandary.

24.09.2022 r. przedstawiciele Gminy Celestynów brali udział w uroczystych obchodach 60-lecia powstania jednostki OSP Celestynów. Obchody były połączone z zawodami sportowo – pożarniczymi w których brali udział członkowie MDP i druhowie OSP z sześciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.


Zdjęcie strażaków w mundurach strażackich pod budynkiem OSP.
Zdjęcie grupowe strażaków z medalami, na polanie.