KOMUNIKACJA Z URZĘDEM

Strona internetowa Gminy Celestynów to miejsce, w którym zarówno mieszkańcy, przedsiębiorcy jak i lokalni działacze znajdą szereg ważnych informacji i aktualności. W 2022 r. na stronie internetowej Gminy Celestynów zamieszczano aktualności i komunikaty oraz liczne zaproszenia na wydarzenia organizowane przez gminę, sołectwa oraz organizacje pozarządowe. 


Statystyki gminnej strony internetowej w 2022 r.:


Strona internetowa Gminy Celestynów.

Na stronie internetowej gminy w 2022 r. funkcjonował intuicyjny i przyjazny w obsłudze System Komunikacji Online. Za jego pośrednictwem, bez wychodzenia z domu można było składać w elektronicznej formie wnioski oraz formularze, dotyczące m.in. deklaracji podatku od nieruchomości oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

System Komunikacji Online Gminy Celestynów.

W 2022 r. udostępnialiśmy również użytkownikom inne podstrony dedykowane poszczególnym inicjatywom np. projektom realizowanym z dofinansowaniem


Na stronie Gminy Celestynów funkcjonował również kalendarz wydarzeń . Jednocześnie na bieżąco zamieszczaliśmy też posty z informacjami o poszczególnych, inicjowanych przez gminę wydarzeniach oraz filmy na gminnym facebooku


Statystyki gminnego profilu facebook w 2022 r.:


system informacji przestrzennej gminy celestynów

Oprogramowanie e-mapa jest portalem mapowym Gminy Celestynów dla mieszkańców, w którym Gmina Celestynów udostępnia zarówno własne dane przestrzenne w ramach następujących modułów:

Powyższe specjalistyczne moduły umożliwiają prowadzenie Gminie zadań własnych w zakresie: numeracji porządkowej nieruchomości, rejestru planów miejscowych oraz rejestru mienia komunalnego.  Wszystkie moduły powiązane są z bezpośrednio z Gminnym portalem mapowym i pozwalają na udostępnienie danych w postaci przestrzennej.

Wybrane dane udostępniane są także w widoku publicznym serwisu i udostępniane mieszkańcom w przejrzystej formie na tle danych ewidencyjnych i adresowych. Serwis działa w oparciu o własne dane przestrzenne będące w zasobie Gminy Celestynów jak również wykorzystuję inne ogólnodostępne dane sieciowe. Zakres danych  serwisu sprawia, że jest wygodnym i prostym narzędziem  dla mieszkańca szukającego niezbędnym danych przestrzennych z terenu naszej Gminy.

system informacji przestrzennej Gminy Celestynów
Zakładka strony Internetowej Celestynowa - Czujnik Powietrza.

W 2022 r. na stronie internetowej możliwe było sprawdzenie stanu jakości powietrza w Gminie. Czujniki wskazywały jakość powietrza w ośmiu punktach w Gminie.  

Biuletyn Informacyjny Gminy Celestynów "Celestynka".

W 2022 r. wydano i rozdysponowano 10 numerów Biuletynu Informacyjnego Gminy Celestynów "Celestynka", za pośrednictwem którego przekazywano najważniejsze informacje dotyczące działalności Wójta, Rady Gminy oraz pracowników Urzędu Gminy Celestynów, a także przedstawiano realizowane przez mieszkańców inicjatywy i projekty.