sołectwa

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. :

446 630  

+8,38% 

do roku 2021

W 2022 r. fundusz sołecki w Gminie Celestynów został zrealizowany w wysokości 85,94%. Rok 2022 to również więcej zorganizowanych spotkań z mieszkańcami, w porównaniu do roku 2021.

Wykonanie funduszu sołeckiego w 2022 r.

Przeznaczenie funduszu sołeckiego w 2022 r.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w 2022 r.

Przykładowe realizacje przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

Zdjęcie urządzenia do zabawy na palcu zabaw.
Zdjęcie drewnianej altanki.
Zdjęcie zjeżdżalni.
Zdjęcie placu zabaw.
Zdjęcie czerwonych szafek.
Zdjęcie skrzynki elektrycznej.
Zdjęcie oświetlenia w sali.
Zdjęcie sali.
Zdjęcie drzwi wejściowych.
Zdjęcie oświetlenia w sali.
Zdjęcie napisu "Gmina Celestynów".

Gminny konkurs dla sołectw "sołectwo z inwencją"

W 2022 r. Gmina Celestynów ogłosiła  I edycję konkursu dla sołectw ze swojego terenu "Sołectwo z inwencją". Głównym celem konkursu jest realizacja przedsięwzięć, które będą aktywizowały społeczność lokalną do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych miejscowości oraz inspirowały mieszkańców, organizacje i instytucje do realizacji zadań publicznych w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego, kultury fizycznej, ochrony środowiska itp. Konkurs przebiega w dwóch etapach. 

Laureatami pierwszego etapu konkursu zostały trzy sołectwa, których zgłoszone przedsięwzięcie zostało najwyżej ocenione przez Kapitułę konkursu.  

Sołectwo Podbiel zrealizowało przedsięwzięcie pod nazwą „Grzybobranie z kulturą i tradycją w koszyku”. W ramach jednodniowego spotkania przeprowadzono konkurs grzybobrania, zorganizowano przedstawienie dla dzieci w wykonaniu rodziców oraz wykonano prezentację lokalnej kultury i zasobów przyrodniczych, od wykładu po warsztaty i wystawę fotograficzną. 

Sołectwo Ponurzyca zrealizowało przedsięwzięcie pod nazwą "Koncert piosenki powstańczej z okazji 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego". W ramach wydarzenia mieszkańcy obejrzeli i wysłuchali koncert piosenek powstańczych w wykonaniu kapeli "Ferajna z Hoovera", ze scenografią w tle przedstawiającą barykadę powstańczą. Ponadto przez Grupę Rekonstrukcyjną z Celestynowa został przygotowany pokaz broni i wyposażenia wojskowego.

Sołectwo Regut zrealizowało przedsięwzięcie pod nazwą "Bezpieczeństwo nad wodą". Mieszkańcy na terenie stawu „Żółw” zorganizowali pokaz ratownictwa wodnego oraz tradycyjnego prania na tarze. Ponadto zostały zorganizowane zawody kajakarskie oraz tematyczny bieg na orientację. 

Laureaci pierwszego etapu konkursu otrzymali z budżetu Gminy Celestynów dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia do kwoty 10.000,00 zł brutto. Laureat drugiego etapu konkursu- sołectwo, które skutecznie i najefektywniej przeprowadziło konkursowe przedsięwzięcie otrzyma nagrodę w formie dofinansowania w wysokości do kwoty 1.200,00 zł brutto kosztów realizacji kolejnego przedsięwzięcia na rzecz sołectwa.

kulturalne i sportowe wydarzenia organizowane w ramach środków sołeckich

Inne działania zrealizowane ze środków sołeckich w 2022 r.

Przedszkole Samorządowe w Celestynowie 


Projekt „Ogród Zmysłów”– budowa ogrodu do wielozmysłowego poznawania świata z wykorzystaniem naturalnych zasobów otaczającej przyrody”,  powstał dzięki pozyskanym środkom sołeckim w wysokości 18 900zł. oraz grantem w wysokości 20 000zł. dzięki wygranej w programie „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) 

Główną ideą projektu było stworzenie ogrodu, który poza funkcją rekreacyjną spełniać będzie także funkcję terapii oraz nauki dla dzieci i osób niepełnosprawnych. 

 Wizyty w „Ogrodzie zmysłów” są świetnym „treningiem” sensorycznym poprzez dostarczenie bodźców wszystkim zmysłom, co przyczynia się do właściwego funkcjonowania  psychomotorycznego dzieci.

Ogród podzielony jest na strefy: zapachową, wzrokową, słuchową i smakową, które w naturalny sposób pobudzą rozwój dzieci oraz wprowadzą w świat przyrody i ekologii. Jest również miejscem wyciszenia się i odpoczynku.

Wygrane środki przeznaczono na zakup urządzeń stymulujących zmysł wzroku i słuchu oraz doskonalących umiejętności komunikacyjne dzieci. 

Zdjęcie dzieci dzwoniące dzwonkami.
Zdjęcie dzieci obracające kołem.
Zdjęcie dzieci.

Szkoła Podstawowa w Regucie 


W ramach współpracy z  sołectwem i radą sołecką Reguta  otrzymaliśmy wsparcie – nowe autko – doposażenie placu zabaw przy SP w Regucie. Ponadto 8 grudnia został zorganizowany piknik wspólnie z OSP Regut oraz Panem Sołtysem – ognisko z kiełbaskami, paczkami oraz przejażdżka saniami w okolicach Żółwia

Zdjęcie dziewczynki barwiącej się na placu zabaw.
Zdjęcie dzieci jedzące pieczone kiełbaski.
Zdjęcie dzieci siedzące przy ognisku podczas pieczenia kiełbasek

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie


Ze środków sołeckich w 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka” został zakupiony monitor interaktywny Iiyama Pro-Lite TE6504MIS-B2AG 65 cali wraz z uchwytem ściennym oraz modułem WI-FI.

Zdjęcie telewizora.

Zespól Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi


Ze środków sołeckich w 2022 r. zakupiono: 

 

Zdjęcie ławeczek.
Zdjęcie maty.
Zdjęcie ławeczek przy boisku.
Zdjęcie rowerów przy boisku.