SAMORZĄD Gminy Celestynów

WŁADZE Gminy Celestynów

Wójt Gminy Celestynów

Witold Kwiatkowski

Wójt Gminy Celestynów

Zastępca Wójta Gminy Celestynów

Piotr Rosłoniec

Zastępca Wójta Gminy Celestynów

Sekretarz Gminy Celestynów

Krzysztof Boczarski

Sekretarz Gminy Celestynów

Skarbnik Gminy Celestynów

Agnieszka Kurek

Skarbnik Gminy Celestynów

Urząd Gminy w Celestynowie


ul. Regucka 3

05-430 Celestynów

Sekretariat:


tel.: 22 789 70 60

fax: 22 789 70 11

ug@celestynow.pl

Poniedziałek: 9:00-17:00

Wtorek: 8:00-16:00

Środa: 8:00-16:00

Czwartek: 8:00-16:00

Piątek: 8:00-16:00

RADA Gminy Celestynów

RADA Gminy Celestynów

Przewodniczący Rady Gminy:Romuald Ziętala Wiceprzewodniczący Rady Gminy:Damian Krysztofik 

Pozostali członkowie Rady Gminy:Paweł Felczyk


Paweł Floriańczyk


Leszek Gąsiorowski


Monika Górska


Wiesław Jagiełło


Łukasz Lewandowski


Dorota Nowak


Stanisław Pawlak
(od 21 X 2018 r. do 4 I 2023 r.) 

/ Jacek Jakubiszyn (od 19 III 2023 r.)


Wiktor Piasecki


Urszula Sabała


Robert Wicik


Agnieszka Wojtaś


Bogdan Strzeżysz (od 12 XII 2021 r.)


Wiesław Rosłoniec (od 21 X 2018 r. do 13 IX 2021 r.)

Zdjęcie kobiet przy stoliku z mikrofonami.
Zdjęcie osób siedzących przy stolikach w sali.

Działalność Rady Gminy Celestynów w 2022 r.

11

sesji Rady Gminy


31

posiedzeń Komisji


115

podjętych uchwał


Młodzieżowa Rada Gminy Celestynów

Młodzieżowa Rada Gminy Celestynów.

PrzewodniczącA MRG:Katarzyna Rosłoniec Wiceprzewodniczące MRG:Joanna Hajdacka


Paulina Piórkowska SEKRETARZ MRG:Julia Danielewska

Pozostali członkowie MRG:Filip Grochal


Patrycja Daniela Papis


Zofia Maria Żebrowska


Szostak Mikołaj Sylwester


Alicja Sybilska 


Zuzanna Zarzycka 


Jan Grządziel 


Maja Mikołajczyk 


Alicja Garnek 


Miłosz Morawski 


Julia Tomaszewska 

W 2022 r. z inicjatywy Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Celestynów została powołana Młodzieżowa Rada Gminy Celestynów jako organ opiniodawczy i konsultacyjny. W wyborach młodzież z terenu gminy wybrała spośród siebie 15 przedstawicieli, którzy będą przez najbliższe 2 lata ją reprezentować. 


Dzięki powołaniu oraz funkcjonowaniu Młodzieżowej Rady Gminy Celestynów młodzież z terenu gminy Celestynów zapozna się z zasadami funkcjonowania samorządu gminnego. Będzie miała też możliwość bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje i tym samym tworzenie prawa na szczeblu lokalnym, które poprzez lepsze poznanie problemów i oczekiwań młodych ludzi w większym stopniu będzie odpowiadało na ich potrzeby. Młodzież poprzez działalność w młodzieżowej radzie będzie mogła także lepiej poznać problemy i oczekiwania społeczności lokalnej, a także od najmłodszych lat uczyć się postaw obywatelskich i dbać o wspólne dobro.


Członkowie Młodzieżowej Rady Gminy Celestynów oraz osoby, które ich wspierały w pracy w 2022 r. zostali przeszkoleni. Młodzi członkowie rady uczestniczyli w warsztatach obejmujących:

Zdjęcie Młodzieżowej Rady Gminy Celestynów na spotkaniu.
Zdjęcie młodzieży w sali.

Członkowie Młodzieżowej Rady Gminy Celestynów odbyli również wyjazd studyjny do Urzędu Miasta Wołomin, gdzie spotkali się kolegami z Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin. Podczas spotkania młodzież z Gminy Celestynów mogła zapoznać się z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin oraz porozmawiać o przyszłych wspólnych projektach i współpracy. 


Osoby mające wspierać młodzież uczestniczyły w spotkaniu z ekspertem, podczas którego mogli dowiedzieć się co w praktyce oznaczają zapisy ustawy o samorządzie gminnym i jakie wynikają z nich możliwości dla młodzieżowej rady oraz mieli okazje zapoznać się z zagadnieniami takimi jak: 


Młodzieżowa Rada Gminy Celestynów została utworzona przy wsparciu środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Grafika "Mazowsze dla młodzieży".

70-LECIE GMINY CELESTYNÓW

Grafika " Jubileusz 70-lecia Gminy Celestynów.".

Rok 2022 był rokiem wyjątkowym dla całej społeczności Gminy Celestynów. Obchodziliśmy w nim Jubileusz 70-lecia jej utworzenia. Z tej też okazji odbyło się szereg wydarzeń. 


Wydarzenia prowadzone w ramach Roku Jubileuszowego można było obserwować na dedykowanym koncie Facebook - Jubileusz 70-lecia Gminy Celestynów.

USTANOWIENIE SZTANDARU GMINY CELESTYNÓWW 2022 r. w ramach obchodów 70-lecia Gminy, na mocy Uchwały Nr 392/22 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 czerwca 2022 r., został ustanowiony sztandar.


Strona prawa sztandaru ma barwę białą, z godłem Rzeczpospolitej Polskiej na tarczy herbowej (zgodnym z aktualnym wzorem) ulokowanym pośrodku o wysokości 1/2 rozmiarów płata. Wokół obramienie z motywu liści dębowych i żołędzi oraz krzyży kawalerskich umieszczonych na narożnikach ornamentu i po środku jego boków. Wewnątrz obramienia majuskulny napis WOLNOŚĆ SOLIDARNOŚĆ (ponad godłem) oraz SAMORZĄDNOŚĆ (poniżej godła).


Strona lewa sztandaru ma barwę złotą (żółtą) z umieszczonym pośrodku herbem Gminy Celestynów oraz haftowanym złotą nicią majuskulnym napisem GMINA (ponad herbem) CELESTYNÓW (pod herbem). Od strony przydrzewcowej i swobodnej lewej strony sztandaru znajdują się elementy dekoracyjne oparte na motywie zaczerpniętym z herbu (ornament z liści i żołędzi dębowych). Napisy i ornament umieszczone na obrzeżu o barwie błękitnej (barwy te - złota i błękitna - są barwami Gminy).


Głowica sztandaru ma kształt stylizowanego modernistycznie orła w koronie. Nawiązuje wyglądem do Pomnika Ofiar II Wojny Światowej wystawionego na terenie Gminy Celestynów.

Zdjęcie sztandaru.
Zdjęcie Wójta Gminy Celestynów na scenie.
Zdjęcie Wójta Celestynowa trzymającego sztandar,
Zdjęcie mężczyzny przekazującego sztandar.
Zdjęcie osób trzymających sztandar.
Zdjęcie żołnierzy o osób ze sztandarami.
Zdjęcie przedstawia księdza wchodzących do kościoła.
Zdjęcie księdza.
Zdjęcie Wójta Celestynowa mówiącego przez mikrofon.
Zdjęcie sztandaru Celestynowa.
Zdjęcie sztandaru Celestynowa.
Zdjęcie piszącego mężczyzny.
Zdjęcie przedstawia księdza święcącego sztandar Celestynowa.
Zdjęcie przedstawia księdza całującego sztandar Celestynowa.
Zdjęcie mężczyzn trzymających sztandar.

WRĘCZENIE STATUETEK „DĄB JEDNOŚCI POKOLEŃ”Statuetki wręczone zostały po raz pierwszy, z okazji Jubileuszu 70-lecia Gminy Celestynów. Statuetka przyznawana jest za działalność na rzecz Gminy Celestynów, która w sposób znaczący przyczyniła się do jej rozwoju gospodarczego, kulturalnego, społecznego i promocji Gminy Celestynów. 


Statuetkę nadaje się osobom fizycznym, organizacjom pozarządowym, innym osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej.


Laureaci:


Prof. Sylwester Porowski - Całokształt Działalności 


Ireneusz Rusinowski - Edukacja 


Monika Grajda-Widulińska - Kultura 


Stefan Mariusz Kowalski - Zdrowie 


Aniela Niemiec - Bezpieczeństwo


Hufiec Celestynów im. Bohaterów Akcji Pod Celestynowem - Organizacje Pozarządowe


Albert Niemiec - Sport


Bogucki Folie Sp z o.o. Sp. k.  - Przedsiębiorczość

Wycieczki Jubileuszowe W ramach Jubileuszu 70-lecia Gminy Celestynów odbyły się wycieczki krajoznawcze pod hasłem „Magia Celestynowskich Lasów i Bagien” prowadzone przez  doświadczonego przewodnika PTTK – mieszkankę naszej Gminy - Panią Annę Nalazek.


Wycieczki organizowane były raz w miesiącu i dostępne były dla wszystkich bezpłatnie. 


Uczestnicy mieli do wyboru różne trasy takie jak:  


Z okazji wycieczek została wydana broszura z trasami wycieczek. 

Dąb 70-lecia Gminy Celestynów30 września 2022 r. w trakcie Uroczystej Sesji Rady Gminy Celestynów został posadzony pamiątkowy dąb – Dąb 70-lecia Gminy Celestynów.


Zdjęcie drzewka posadzonego podczas Jubileusz 70-lecia Gminy Celestynów.