OCENA OGÓLNA

Sytuacja Gminy Celestynów na tle grupy porównawczej - OCENA OGÓLNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Gmina Celestynów porównywana jest do 140 gmin wiejskich, będących strefami zewnętrznych obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich. Do grupy porównawczej Gminy Celestynów (z obszaru województwa mazowieckiego) należą m.in. Gmina Jabłonna, Lesznowola, Michałowice, Raszyn, Izabelin czy Leszno. Ocena stanu gminy na tle jednostek o podobnej charakterystyce może zostać określona jako dobra, bowiem w żadnym z analizowanych obszarów gmina nie osiągnęła niesprzyjającej sytuacji w porównaniu do gmin o podobnych uwarunkowaniach rozwoju. W aspektach społeczno-zdrowotnych oraz edukacyjnych sytuacja gminy została określona mianem sprzyjającej.