ocena ogólna - BUDŻET

Wskaźniki w obszarze BUDŻET

Sytuacja Gminy Celestynów na tle grupy porównawczej - BUDŻET

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Biorąc pod uwagę obszar związany z finansami, należy wskazać, że Gmina Celestynów na tle gmin w grupie porównawczej realizuje zoptymalizowaną politykę wydatkową. Świadczy o tym bardzo sprzyjająca sytuacja w zakresie wskaźnika wydatków bieżących na mieszkańca. Z analizy wynika, że średnia wysokość nadwyżki operacyjnej, kalkulowana w oparciu o wykonanie budżetów z 3 poprzednich lat, wynosi ponad 14%. Na przestrzeni ostatnich 3 lat poziom zadłużenia Gminy Celestynów pozostał na podobnym poziomie, jednocześnie realizowane były wysokie wydatki majątkowe, które w 2020 r. wynosiły 953 zł na mieszkańca (wyliczone jako średnia dla lat 2018-2020) a w 2022 r.  1.536 zł na mieszkańca (wyliczone dla lat 2020-2022).