ocena ogólna - EDUKACJA

Wskaźniki w obszarze EDUKACJA

Sytuacja Gminy Celestynów na tle grupy porównawczej - EDUKACJA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Wskazać należy na dobrą pozycję edukacji w Gminie Celestynów w porównaniu do edukacji gmin w grupie porównawczej. W analizowanym okresie nastąpiły korzystne zmiany w gminie w zakresie liczebności oddziałów w szkołach, wydatków bieżących na ucznia czy współczynnika skolaryzacji brutto. W 2022 r. zatrudnienie kadry pedagogicznej w szkołach było dostosowane do potrzeb i liczby uczniów. Wyżej wymienione wskaźniki potwierdzają zatem dobrą organizację systemu nauczania. Należy wskazać, że udział subwencji oświatowej w wydatkach oświatowych ma tendencję malejącą.