ocena ogólna - GOSPODARKA

Wskaźniki w obszarze GOSPODARKA

Sytuacja Gminy Celestynów na tle grupy porównawczej - GOSPODARKA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Pod względem aktywności gospodarczej sytuacja Gminy Celestynów jest zbliżona do średniej. Jak wynika z analizy, w przypadku takich wskaźników jak struktura własnościowa przedsiębiorstw oraz wypisów z REGON sytuacja jest lepsza od większości porównywanych gmin. Na uwagę zwraca fakt, że w latach poddanych analizie obszar obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego został znacząco zwiększony, co wskazuje na aktywną działalność Gminy w tym zakresie.