ocena ogólna - INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Wskaźniki w obszarze
INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Sytuacja Gminy Celestynów na tle grupy porównawczej - 

INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Sytuacja Gminy Celestynów na tle porównywalnych JST w 2022 r. w obszarze infrastruktury i gospodarki komunalnej określona została jako przeciętna, głównie na skutek niewielkich inwestycji w obiekty kultury i sportu. Gmina jest liderem pod względem udziału lasów i terenów zielonych w powierzchni gminy. Rentowność systemu gospodarki odpadami wynosi ponad 98% i kształtuje Gminę Celestynów w bardzo sprzyjającej sytuacji na tle porównywanych gmin. Oznacza to, że system się praktycznie bilansuje, co jest rzadkością w porównywalnych JST.