ocena ogólna - SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE

Wskaźniki w obszarze SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE

Sytuacja Gminy Celestynów na tle grupy porównawczej -  

SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

W 2022 r. Gmina Celestynów w zakresie spraw społecznych oraz zdrowia realizowała zadania o charakterze własnym i zleconym. Na tle gmin o podobnych parametrach Gminę Celestynów wyróżnia bardzo sprzyjająca sytuacja dotycząca odsetka osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej oraz sprzyjająca wysokość wypłaconych dodatków mieszkaniowych. Świadczy to o poprawie sytuacji materialnej mieszkańców gminy.